Kalkulator uštede

Kalkulatori koji slede daju uvid u moguće uštede električne energije na osnovu parametara koje posetilac ovog sajta unosi. Rezultat svake kalkulacije je konkretna ušteda izražena u novcu (EUR).

Kalkulatori se odnose na uštede kod elektromotornih pogona (elektromotori i pumpe) i uštede vezane za prekomernu snagu preuzetu iz mreže (maksigraf).

Maksigraf

U strukturi troškova za električnu energiju značajno mesto zauzimaju obračunska snaga i vršna snaga u određenom vremenskom periodu (maksigraf). Kalkulator:

Elektromotori i pumpe

Najvidljivije uštede električne energije ostvaruju se frekventnim regulisanjem broja obrtaja asinhronih elektromotora (frekventno regulisane pumpe, ventilatori i drugi pogonski motori). U dobro regulisanim motornim pogonima brzna obrtanja je onolika koliko to proces zahteva i troši se samo onoliko električne energije koliko je minimalno potrebno. Finansijske uštede koje se ostvaruju zavise prvenstveno od broja obrtaja i […]