TERA sistem je kompletno i sveobuhvatno rešenje (“ključ u ruke”) za satelitsko praćenje vozila (AVL) i flotni menadžment koje korisnicima pruža kvalitetne informacije o lokaciji i eksploataciji pojedinačnih vozila kao i celog voznog parka. Dizajn, modularnost i kvalitet TERA sistema garantuju pouzdan rad i širok spektar primena čak i za izuzetno zahtevne korisnike.

TERA sistem se sastoji od 2 segmenta i to:

 • TERA uređaja koji se ugrađuju u vozila i
 • TERA softvera koji je odgovoran za komunikaciju sa TERA uređajima i obradu podataka.

TERA uređaji su ugrađeni u vozila i koriste GPS satelite (“global positioning system”) za precizno definisanje lokacije (koordinata) na kojoj se nalazi vozilo. Informacije o lokaciji i statusu vozila (stanje motora, vrata, napona akumulatora i sl), TERA uređaji prenose do GSM operatera koristeći GPRS i/ili SMS prenos podataka preko izabranog GSM operatera. Od GSM operatera do krajnjeg korisnika, informacije se prenose putem VPN veze preko javnog Internet-a, iznajmljene “frame relay” veze ili opet koristeći GPRS/SMS prenos podataka.

TERA softver je instaliran na lokaciji krajnjeg korisnika i zadužen je za stalnu komunikaciju sa TERA uređajima. Sve informacije koje dolaze od uređaja se arhiviraju u bazu podataka i koriste za dalju obradu u cilju pružanja detaljnih informacija o lokaciji vozila na mapi terena kao i o eksploataciji svakog vozila i celog voznog parka.

TERA sistem je dizajniran tako da bude primenljiv za širok spektar korisnika a glavne aplikacije obuhvataju:

 • Satelitsko praćenje vozila i flotni menadžment za korisnike sa značajnim voznim parkom,
 • Satelitsko praćenje vozila u cilju zaštite vozila i robe koju vozila prevoze,
 • Satelitsko praćenje vozila za širok spektar korisnika koji vozila prate putem Internet-a (web).

Modularnost i fleksibilnost TERA sistema omogućavaju njegovu adaptaciju specifičnim zahtevima korisnika kao i integraciju sa ostalim informacionim sistemima.

TERA softver je modularni i distribuirani softverski paket čija osnovna namena je da procesira veliku količinu informacija koje generišu TERA uređaji i da korisniku pravovremeno pruži kvalitetne informacije o stanju vozila i voznog parka.

 • TERA logistika je sistem za satelitsko praćenje flote vozila namenjen prvenstveno kompanijama koje poseduju veće flote vozila i imaju ozbiljne zahteve kod logistike flotnog menadžmenta.
 • TERA zaštita je sistem koji značajno podiže nivo zaštite i bezbednosti vozila i robe. Ovaj visok stepen zaštite i bezbednosti se postiže kombinacijom nekoliko faktora i uvođenjem aktivne i pasivne zaštite.
 • TERA web paket omogućava satelitsko praćenje vozila i flotni menadžment putem javnog Internet-a. Jedini alat potreban korisniku je Internet pretraživač kao što je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i sl. Naravno, korisnik mora imati (sa svog računara) pristup Internet-u.

Rezultat ovih i mnogih drugih zahteva su 3 paketa koji se mogu koristiti individualno ali mogu biti i kombinovani u cilju potpunije funkcionalnosti što zavisi od zahteva korisnika.

slika-analizator-mreze

Tera uređaji

TERA uređaji su posebno dizajnirani za upotrebu u motornim vozilima gde je uticaj vibracija i ekstremnih temperaturnih uslova značajan i može uticati na funkcionalnost uređaja. TERA uređaji poseduju niz međunarodnih sertifikata i zadovoljavaju standarde potrebne za ugradnju i upotrebu u motornim vozilima. Pouzdanost i kvalitet TERA uređaja su od izuzetnog značaja jer ne smeju ni […]

slika-reference

Reference

 • Milšped
 • DDOR Novi Sad
 • Futura plus
 • Parking servis Novi Sad
 • Parking servis Beograd
 • Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
 • Ribolovački savez Vojvodine
 • AD Podunavlje
 • JP Ada Ciganlija
 • Smitran Trade, AES Serbia
 • Sigma Line (distributer za Mercator)

TERA kalkulator

TERA kalkulator ilustruje kalkulaciju (za ceo vozni park i za godinu dana): Troškova za gorivo, Finansijske uštede u troškovima goriva pod uslovom da se postigne zadata ušteda iskazana u procentima Podaci prikazani u tabeli (‘prosečna potrošnja po vozilu’ i ‘godišnja pređena kilometraža’) su realni podaci dobijeni od ‘leasing’ kompanija. Svi podaci se mogu promeniti da […]