SCA je lider u dizajnu, proizvodnji i ugradnji celovitih rešenja za inspekciju proizvoda. U skladu sa visokim zahtevima krajnjih klijenata za sigurnošću i kvalitetom proizvoda, SCA koristi svoju jedinstvenu stručnost i iskustvo za razvoj naprednih automatizovanih sistema za kontrolu procesa i kvaliteta.

Moderni sistemi za inspekciju u većini slučajeva podrazumevaju upotrebu sistema vizuelne inspekcije integrisanog u PLC kontrolni sistem. Ovakvi sistemi imaju visoku tačnost, veliku robusnost, visoku pouzdanost i visoku mehaničku i temperaturnu stabilnost. Ne tako retko, na proizvodnim linijama, sistem vizuelne inspekcije vrši na stotine, pa čak i hiljade inspekcija komponenti u minutu.

Upotrebom inspekcijskih sistema postiže se u kranjem slučaju veća brzina, tačnost i ponovljivost na proizvodnim linijama i mašinama.

Elaborat

Kada nam kupac predstavi posao inspekcije, mi razmatramo ceo koncept. Pre svega, da li je posao izvodljiv? Da li će korist od implementacije i uvođenja sistema inspekcije biti opravdana u odnosu na troškove? U osnovi, da li uopšte ima smisla uvoditi ovakav tip tehnologije?

Ako se proceni da je posao izvodljiv tražimo uzorke za inspekciju, kao i slike delova mašine, procesa ili instalacije. Od velikog je značaja imati prave uzorke. U tom smislu pribavljamo dobre, loše i uzorke sa marginalnim defektima. Uzorci sa marginalnim defektima su najteži za inspekciju, jer njih možemo prihvatiti kao dobre ili kao loše. Upravo ovi uzorci/defekti određuju osetljivost sistema.

Nakon toga pristupamo izradi elaborata. Elaborat obuhvata testiranje inspekcijskog sistema sa prikupljenim uzorcima uz upotrebu najsavremenijih senzora (hardvera) i softverskih alata.

Nakon istraživanja dajemo predlog o realizaciji posla, koji se vrlo često zasniva na dosadašnjim iskustvima na sličnim projektima.

Na kraju elaborata dajemo finalni izveštaj o izvodljivosti sistema. Elaborat nije dodatni trošak za projekat, jer je on deo razvoja. Preliminarnim testiranjem sistema se uklanja rizik projekta i omogućuje se bolji uvid u ograničenja sistema kao i u korist implementacije.

Industrijske kamere

Industrijska kamera je vizuelni senzor i ona je deo tehnologije koju nazivamo mašinski sistem za vizuelnu inspekciju (eng. Machine Vision System), gde se u pozadini nalaze još i softver i procesor za obradu slika.

Ova tri dela čine vizuelni sistem jednom kompaktnom jedinicom.

Kamera zajedno sa softverskim alatima za vizuelni inspekciju proizvoda (fokus, poklapanje oblika, alati za merenje, alati za čitanje karaktera i kodova, logičke funkcije, verifikacija bar kodova) podržava različite industrijske protokole (PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP…) i poseduje sopstveni ulazno/izlazni modul. Zbog toga kamera omogućava vizuelnu inspekciju kao samostalna jedinica, pa se ovakav tip kamera smatra pametnim uređajima.

Vrlo često kamera sama za sebe nije dovoljna, ali se ona lako integiše u postojeći kontrolni sistem. Kao deo kontrolnog sistema kamera odlučuje da li je neki prozvod prošao inspekciju i da li će se koristiti u daljoj proizvodnji i time utiče na rad mašine, proizvodne linije ili kompletnog procesa proizvodnje.

Reference

 • Poka-yoke i pick-to-light sistemi u prozvodnji automobilskih sedišta u fabrici Adient na više lokacija:
  • Loznica, Srbija
  • Kenitra, Maroko
  • Strumica, Makedonija
  • Štip, Makedonija
 • Kontrola pozicije i tipa isofix labele i airbag etikete, Novi Sad („Magna seating“)
 • Sistem za kontrolu i nadzor mašine za proizvodnju turbo punjača, Oroshaza, („Linamar“)
 • Merenje broja komada keksa koji prolazi pokretnom trakom, Požarevac („Bambi“)
 • Inspekcija prisustva čepa na PET ambalaži, Novi Sad („Heineken“)
 • Provera datuma na staklenim flašama, Novi Sad („Heineken“)
 • Vizuelna inspekcija boca mleka sa izbacivanjem, Kragujevac („GTL Packaging“)
 • Kontrola pozicije salveta, Konjevići („9 Septembar“)