Daljinski nadzor

Industrijska automatizacija više nije ograničena na zidove proizvodnog pogona. Sve više se zadaci upravljanja pogonom vrše putem daljinske komunikacije. Inovativne digitalne tehnologije sve više transformišu, ne samo sektor za tretman voda nego i druge industrijske sektore.

SCA za potrebe daljinske komunikacije vrši izbor adekvatne telekomunikacione opreme i komunikacionih protokola, za ostavrivanje komunikacionog linka između proizvodnog procesa i udaljenog SCADA sistema.

U domenu daljinskog nadzora podrazumevamo i dojavu upozorenja/alarma korisnicima putem e-maila odnosno SMS obaveštenja.