Projektovanje i konsalting

SCA pruža kvalitetne usluge izrade projekata iz oblasti elektromotornih pogona, merenja i regulacije, a u skladu sa važećim pravilnicima, propisima i standardima.

Naš inženjerski kadar raspolaže iskustvom u oblasti automatizacije i poseduje odgovarajuće projektantske i izvođačke licence iz ove oblasti, izdate od strane Inženjerske komore Srbije (licence pod šifrom 352 i 453).

U domenu automatizacije procesa u industriji, nudimo konsultantske usluge vezane za realizaciju projekata automatizacije u svim fazama posla, odnosno:

  • Konsultantske usluge u fazi projektovanja,
  • Konsultantske usluge u fazi izvođenja radova,
  • Konsultacije kod rekonstrukcija u industrijskim pogonima,
  • Tehničku podršku.

 

Pored konsultantskih usluga nudimo organizovanje i izvođenje obuka iz različitih oblasti kojima se bavimo.

Kao posebnu uslugu, spremni smo da organizujemo i izvedemo tehničke prezentacije iz različitih oblasti automatizacije procesa, prema zahtevima svojih komitenata.