SCADA

SCADA sistem (eng. Supervisory control and data acquisition) čine softverski i hardverski elementi koji omogućavaju:

  • Kontrolu industrijskih procesa lokalno ili sa udaljenih lokacija
  • Nadgledanje, sakupljanje i obradu podataka u realnom vremenu
  • Direktni interakciju sa uređajima, kao što su senzori, ventili, pumpe, motori itd. preko HMI aplikacije
  • Dojavu događaja i alarma i njihovo arhiviranje
  • Prikaz trendova

Moderni SCADA sistemi omogućuju pristup procesu proizvodnje sa bilo kog mesta na svetu. Uvođenjem savremenih IT standarda, kao što su SQL i web-bazirane aplikacije u SCADA softver, značajno je poboljšana efikasnost, sigurnost, produktivnost i pouzdanost SCADA sistema.

Za potrebe razvoja SCADA aplikacija u oblasti tretmana voda, SCA koristi SCADA sisteme renomiranih svetskih proizvođača: zenon COPA-DATA, WinCC Siemens, CX-Supervisor Omron, National Instruments Lookout itd.

Tipične aplikacije podržavaju rad na jednom ili više monitora, odnosno na jednoj ili više PC radnih stanica. Često se koriste i sistemi sa SCADA serverom i jednim ili nekoliko klijenata ili sa redudantnim serverima.