Pod pojmom tretman voda pre svega se misli na postrojenja za preradu pijaće i otpadnih voda, ali ova oblast obuhvata i sisteme za upravljanje pumpnim stanicama, brodskim prevodnicama, automatizaciju bunara itd.

Integracija savremenih rešenja u zaštiti prirodnih izvorišta vode u procesu proizvodnje i prerade otpadnih voda, doprinosi stvaranju uslova za razvoj jedne zdrave sredine sa zdravim ljudskim resursima. Svetska kretanja ukazuju da će izvorišta čistih voda u 21. veku biti važnija od izvorišta nafte i prirodnog gasa. To nam ukazuje da moramo, na svaki mogući način da zaštitimo naše resurse.
Osnovni pokretač kada se razmatra bilo koji od navedenih sistema vodosnabdevanja je zaštita životne sredine, prirodnih resursa i ušteda energije.
Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u oblasti automatizacije procesa u vodosnabdevanju SCA je u mogućnosti da obezbedi optimalna rešenja za nadzor i upravljanje uz korišćenje opreme i softverskih alata najnovije generacije.

SCADA

SCADA sistem (eng. Supervisory control and data acquisition) čine softverski i hardverski elementi koji omogućavaju:

 • Kontrolu industrijskih procesa lokalno ili sa udaljenih lokacija
 • Nadgledanje, sakupljanje i obradu podataka u realnom vremenu
 • Direktni interakciju sa uređajima, kao što su senzori, ventili, pumpe, motori itd. preko HMI aplikacije
 • Dojavu događaja i alarma i njihovo arhiviranje
 • Prikaz trendova

Moderni SCADA sistemi omogućuju pristup procesu proizvodnje sa bilo kog mesta na svetu. Uvođenjem savremenih IT standarda, kao što su SQL i web-bazirane aplikacije u SCADA softver, značajno je poboljšana efikasnost, sigurnost, produktivnost i pouzdanost SCADA sistema.

Za potrebe razvoja SCADA aplikacija u oblasti tretmana voda, SCA koristi SCADA sisteme renomiranih svetskih proizvođača: zenon COPA-DATA, WinCC Siemens, CX-Supervisor Omron, National Instruments Lookout itd.

Tipične aplikacije podržavaju rad na jednom ili više monitora, odnosno na jednoj ili više PC radnih stanica. Često se koriste i sistemi sa SCADA serverom i jednim ili nekoliko klijenata ili sa redudantnim serverima.

Daljinski nadzor

Industrijska automatizacija više nije ograničena na zidove proizvodnog pogona. Sve više se zadaci upravljanja pogonom vrše putem daljinske komunikacije. Inovativne digitalne tehnologije sve više transformišu, ne samo sektor za tretman voda nego i druge industrijske sektore.

SCA za potrebe daljinske komunikacije vrši izbor adekvatne telekomunikacione opreme i komunikacionih protokola, za ostavrivanje komunikacionog linka između proizvodnog procesa i udaljenog SCADA sistema.

U domenu daljinskog nadzora podrazumevamo i dojavu upozorenja/alarma korisnicima putem e-maila odnosno SMS obaveštenja.

 

Reference

Postrojenja za preradu pijaće i otpadne vode:

 • Automatizacija rada GAU filtera, tehnološke pumpne stanica, ozonizacije u novoj fabrici vode Štrand, Novi Sad („JKP Vodovod i kanalizacija“)
 • Upravljanje radom doziranja hemikalija, peščanim i GAU filterima, rezervoarima čiste vode na objektu Kopaonik („JKP Kruševac“)
 • Pranje filtera, Štrand, Novi Sad („JKP Vodovod i kanalizacija“)
 • Upravljanje radom stanica za koagulaciju, UV dezinfekcijom, pumpnom stanicom i duvaljkama na objektu Majdevo, Kruševac („“)
 • Automatizacija funkcionalnih celina: doziranje hemikalija, ozonizacija, transformatorske stanice, hlorisanje, ugušćivač mulja, Shipol, Kosovska Mitrovica („“)
 • Predtretman, ultrafiltracija, reverzna osmoza, pumpna stanica, CIP automatizacija postorojenja fabrike vode u Zrenjaninu („Synertech“)
 • Inđija
 • Subotica
 • Automatizacija rada grubih i finih rešetki, ulazne pumpne stanice, klasifikatora šljunka, odstranjivača šljunka i masti, primarnih taložnika, aktivnih odstranjivača mulja, aeracije i duvaljki, sekundarnih taložnika, recirkulacione pumpne stanice za mulj, stanica za doziranje FeCl3 na postrojenju za preradu otpadne vode, Vrbas, („Veolia“)

 

Pumpne stanice i bunari:

 • Štrand, Novi Sad
 • Smederevska Palanka
 • Kruševac
 • Grocka
 • Banja Koviljača

 

Crpne stanice za otpadne vode i navodnjavanje:

 • Upravljanje radom crpne stanice za prihvat i transport otpadnih voda Borča („JKP BVK“)
 • Automatizacija 8 crpnih stanica za fekalne vode sa obezbeđenim daljinskim pristupom sa SCADA računara u naselju Obrovac, Bačka Palanka („JKP Komunalprojekt“)
 • Sistem za navodnjavanje Udovičkog Platoa koji obuhvata vodozahvat, pumpnu stanicu sa regulaciju nivoa u krajnem bazenu, Smederevo („JVP Srbijavode“)
 • Daljinski nadzor i upravljanje objektom CS Klisa, Novi Sad („JKP Vodovod i kanalizacija“)

 

Brodske prevodnice i ustave:

 • Nadzor i upravljanje radom poniruće kapije i dvokrilnim vratima na prevodnici Novi Sad („JVP Vode Vojvodine“)
 • Automatizacija rada dvokrilne kapije i segmentnog zatvarača na prevodnici Bečej („JVP Vode Vojvodine“)
 • Upravljanje radom zatvarača na poljima ustave i prevodnicom na objektu Brana na Tisi, Bečej („JVP Vode Vojvodine“)

 

  Preuzmite listu referenci u .pdf  formatu sa opisom pojedinih projekata