Elektromotori i pumpe

Najvidljivije uštede električne energije ostvaruju se frekventnim regulisanjem broja obrtaja asinhronih elektromotora (frekventno regulisane pumpe, ventilatori i drugi pogonski motori). U dobro regulisanim motornim pogonima brzna obrtanja je onolika koliko to proces zahteva i troši se samo onoliko električne energije koliko je minimalno potrebno.

Finansijske uštede koje se ostvaruju zavise prvenstveno od broja obrtaja i od cene električne energije. U ovom primeru, dati su podaci polazeći od zaokružene cene električne energije u Srbiji. Uzimajući u obzir da će cena električne energije neminovno rasti u budućnosti, uštede će biti sve veće …

Kalkulator:

Snaga motora/pumpe u kW:
Broj radnih sati dnevno:
Redukcija brzine u procentima:
Broj pumpi:
Cena električne energija za kWh: