Maksigraf

U strukturi troškova za električnu energiju značajno mesto zauzimaju obračunska snaga i vršna snaga u određenom vremenskom periodu (maksigraf).

Kalkulator:

Ugovorena maksimalna snaga: kW
Preuzeta maksimalna snaga: kW
Cena kW za ugovorenu snagu: €/kW
Cena kW za prekomernu snagu: €/kW
Ostvarena ušteda na snazi: %