Efikasnost_softver

Energo-NET

Energo-NET je mrežna verzija Energo-PRO softverskog paketa. Energo-NET omogućava višekorisnički rad u lokalnoj računarskoj mreži čime su odvojene dve osnovne funkcije i to:

  • Komunikacija sa analizatorima mreže i uvid u aktuelno, trenutno stanje svih parametara,
  • Analiza podataka za zadati vremenski interval sa izveštavanjem.

Energo-NET je idealno rešenje za praćenje parametara električne mreže za velike sisteme i potrošače.