Tera web

TERA web paket omogućava satelitsko praćenje vozila i flotni menadžment putem javnog Internet-a. Jedini alat potreban korisniku je Internet pretraživač kao što je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i sl. Naravno, korisnik mora imati (sa svog računara) pristup Internet-u.

TERA web paket, za prikazivanje lokacije i statusa vozila, koristi sledeće mape:

  • Google Maps
  • Microsoft Virtual Earth
  • Google Earth

Obzirom da se TERA web paket koristi preko javnog Internet-a, posebna pažnja je posvećena autorizaciji korisnika u cilju zaštite privatnosti podataka.

Glavne karakteristike TERA web paketa su sledeće:

  • Autorizacija korisnika sa korisničkim imenom i lozinkom
  • Prava korisnika su grupisana u 2 kategorije (standardni i napredni korisnik)
  • Korisnik ima pristup samo do onih vozila koja su mu dodeljena
  • Mogućnost uvida u lokaciju i status vozila (brzina kretanja, stanje motora i sl.)
  • Mogućnost tabelarnog pregleda statusa vozila
  • Mogućnost generisanje istorije kretanja vozila sa markiranim značajnim tačkama (samo za naprednog korisnika)

TERA web paket se može kombinovati sa TERA logistika i TERA zaštita paketima.