Tera logistika

TERA logistika je sistem za satelitsko praćenje flote vozila namenjen prvenstveno kompanijama koje poseduju veće flote vozila i imaju ozbiljne zahteve kod logistike flotnog menadžmenta.

TERA logistika obezbeđuje jednostavnu kontrolu svih vozila i automatsku detekciju alarmnih stanja u eksploataciji vozila što omogućava jednoj osobi kontrolu eksploatacije celog voznog parka. Glavne karakteristike TERA logistike su:

  • Efikasno upravljanje flotom vozila sa jednog mesta
  • Detaljan uvid u performanse svakog vozila pojedinačno, kao i celog voznog parka
  • Permanentna kontrola stanja vozila i smanjenje probijanja servisnih intervala
  • Efikasna kontrola upotrebe vozila, laka i brza rekonstrukcija dogadjaja
  • Mogućnost značajne uštede u troškovima eksploatacije vozila

TERA logistika je modularan sistem koji je moguće adaptirati prema specifičnim zahtevima kompanije koja ga koristi. Za kompanije koje poseduju i koriste poslovni informacioni sistem, integracija ovog sistema sa TERA logistikom obezbeđuje povećanje efikasnosti kompletnog poslovanja kompanije.

TERA logistika je dostupan u 2 paketa i to: (a) napredni paket i (b) profesionalni paket. Kod oba paketa, rezultati koje generiše TERA logistika su dostupni direktno kroz softver ali i kao izveštaji generisani u HTML odnosno Microsoft Excel formatu.

Razlika između paketa je u nivou detaljnosti izveštaja. Napredni paket zahteva minimalni napor od strane kompanije dok profesionalni paket zahteva aktivan angažman kompanije u smislu parametrizacije i finog podešavanja sistema ali zato TERA logistika pruža neprevaziđen izvor novih informacija i detalja grupisanih u eksploatacionim i alarmnim izveštajima.