Reference

 • Milšped
 • DDOR Novi Sad
 • Futura plus
 • Parking servis Novi Sad
 • Parking servis Beograd
 • Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
 • Ribolovački savez Vojvodine
 • AD Podunavlje
 • JP Ada Ciganlija
 • Smitran Trade, AES Serbia
 • Sigma Line (distributer za Mercator)