Energo-1

Energo-1 je osnovni paket za praćenje parametara električne mreže. Instalira se na računar koji je spojen na jedan ili više analizatora mreže. Osnovne funkcije koje podržava su:

  • Podrška za jedan ili više analizatora mreže
  • Detaljan prikaz trenutnih vrednosti svih parametara sa izabranog analizatora
  • Tabelarni prikaz osnovnih parametara sa svih analizatora mreže

Energo-1 je namenjen jednostavnim aplikacijama i korisnicima koji žele da prate parametre električne mreže. Tipične aplikacije obuhvataju praćenje parametara pumpi, motora, kompresora ili grupe industrijskih potrošača.