Reference

  • Industrija građevinske keramike Polet, Novi Bečej
  • Fabrika stočne hrane Bečejka, Bečej
  • Preduzeće za elektroizgradnju Energotehnika – Južna Bačka, Novi Sad
  • Fabrika PET ambalaže Rapid, Novi Sad
  • Victoria Group, Novi Sad, silos u Prigrevici
  • Victoria Group, Novi Sad, silos u Srpskom Itebeju