Reference

  • Industrija građevinske keramike, Novi Bečej (“Polet”)
  • Fabrika stočne hrane, Bečej (“Bečejka”)
  • Preduzeće za elektroizgradnju, Novi Sad (“Energotehnika – Južna Bačka”)
  • Fabrika PET ambalaže, Novi Sad (“Rapid”)
  • Silos, Prigrevica (“Victoria Group”)
  • Silos, Srpski Itebej (“Victoria Group”)