Nadzor i upravljanje

Naša specijalnost je realizacija projekata i softverskih rešenja za daljinski nadzor i upravljanje procesima i to:

 • Centralizovani odnosno distribuirani nadzor koristeći SCADA sisteme,
 • Lokalno i/ili daljinsko praćenje rada i upravljanje procesima (PLC, HMI),
 • Komunikacione tehnologije i linkovi prema udaljenim lokacijama.

U okviru automatizacije različitih tehnoloških procesa u industriji, nudimo kompletna rešenja nadzora i upravljanja (projektovanje, isporuku opreme, izradu programske podrške i izvođenje projekata u celini) za:

 • Fabrike za preradu pijaće vode i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Fabrike i mešaone stočne hrane
 • Mlinove i silose
 • Fabrike iz oblasti konditorske industrije i prehrambene industrije uopšte
 • Postrojenja naftne industrije
 • Elektroenergetske objekte (trafo-stanice, termoelektrane)
 • Farmaceutska postrojenja i
 • Mnoge druge objekte, prema zahtevima naših komitenata …

Pored standardnih komunikacionih tehnologija koje obuhvataju optičke/kablovske komunikacije sa standardnim industrijskim protokolima (RS-485, Modbus, Profibus, DeviceNet i sl.) i radio komunikacione linkove, u mogućnosti smo da rešimo i zahteve gde se prenos podataka obavlja koristeći GSM komunikaciju (GPRS i/ili SMS) čime nudimo zaokružen komunikacioni sistem pogodan za sve vrste aplikacija.

Više od 20 godina, jedna od naših ključnih delatnosti je implementacija nadzornih i upravljačkih sistema, prvenstveno u industriji. Pod pojmom „nadzorno-upravljačkog sistema“ ovde podrazumevamo kompjuterske sisteme za lokalni i/ili daljinski nadzor i upravljanje različitim tehnološkim procesima u industriji, a u skladu sa zahtevima investitora, odnosno krajnjeg korisnika.

Poseban deo u okviru nadzora i upravljanja čine projekti praćenja i analize niskonaponske električne mreže i kompenzacija reaktivne energije sa ciljem ostvarenja ušteda u potrošnji.