TERA fleet

TERA fleet uređaj je idealan za instalaciju u široku paletu vozila u cilju daljinskog praćenja kretanja i eksploatacije vozila. Jednostavna ugradnja, mala dimenzija, bogata paleta mogućnosti i niska cena ga čine atraktivnim za korisnike koji žele viši stepen kontrole i smanjenje troškova eksploatacije vozila.

TERA fleet uređaj je dizajniran sa posebnim akcentom na fleksibilnost upotrebe, malu potrošnju električne energije iz akumulatora vozila, smanjenje troškova eksploatacije i potpunu konfigurabilnost. Mogućnosti koje nudi ovaj uređaj obuhvataju:

 • Simultano korišćenje GPRS i SMS komunikacije sa mogućnošću nezavisne konfiguracije za domaću i stranu GSM mrežu.
 • Mogućnost daljinske izmene svih konfiguracionih parametara koji definišu ponašanje uređaja.
 • Mogućnost integracije sa eksternim GARMIN navigacionim uređajem u cilju daljinskog slanja destinacije vozaču.
 • Mogućnost integracije sa eksternim LCD panelom za tekst komunikaciju sa vozačem.
 • Mogućnost instalacije “hands free” sistema za govornu komunikaciju sa vozačem.
 • Podrška za detekciju eksternih događaja kao što su: panik taster, senzor za otvaranje vrata, paljenje motora i sl.
 • Podrška za izdavanje komandi sistemima u vozilu

TERA fleet uređaj sadrži specijalne dodatne funkcije koje ga čine primenljivim za specijalne aplikacije. Ove funkcije obuhvataju:

 • Analizu ponašanja vozača (nagla ubrzanja i usporenja, nagla promena smera kretanja)
 • Identifikaciju vozača koji upravlja vozilom
 • Informisanje o detektovanom događaju u realnom vremenu
 • Internu log memoriju koja može da primi do 2256 događaja
 • Praćenje u realnom vremenu pri čemu se interval javljanja menja u zavisnosti od brzine kretanja
 • Podrška za jedan slobodan RS-232 komunikacioni port sa transparentnom komunikacijom

TERA fleet uređaj, kao i svi ostali TERA uređaji, podržava priključenje dodatne opreme u cilju povećanja funkcionalnosti instalacije u vozilu.