TERA can

TERA can uređaj, potpuno identičan sa TERA fleet uređajem, dodatno sadrži i mogućnost spajanja uređaja na “on-board” kompjuter vozila u cilju preuzimanja dodatnih informacija o stanju vozila i sistema u vozilu. Parametri koji se mogu preuzeti od kompjutera vozila obuhvataju, između ostalih, i:

 • Brzinu kretanja vozila u km/h
 • Temperaturu motora u stepenima Celzijusa
 • Pređenu kilometražu (u kilometrima) kao kumulativnu vrednost (odometar)
 • Broj sati rada motora kao kumulativnu vrednost
 • Nivo goriva u rezervoaru kao procenat od punog rezervoara
 • Potrošnju goriva za motor vozila (u litrama) kao kumulativna vrednost
 • Interval (u kilometrima) do sledećeg servisa vozila

Mogućnost spajanja na kompjuter vozila je realizovana unutar samog uređaja što znači da uređaj zadržava svoje male dimenzije.

TERA can uređaj podržava dopunsku konfiguraciju na osnovu veličina koje stižu sa kompjutera vozila pa se, na primer, može konfigurisati da generiše događaj po detekciji promene veličine (npr. nivoa goriva u rezervoaru) za više od nekoliko procenata ili kada je temperatura motora veća od npr. 90 stepeni Celzijusa.

TERA can uređaj se spaja na kompjuter vozila u skladu sa međunarodnim standardom koji podržavaju svi veći proizvođači teretnih vozila i autobusa i obuhvataju:

 • Mercedes
 • Iveco
 • MAN
 • Scania
 • Volvo
 • DAF

TERA can uređaj, kao i svi ostali TERA uređaji, podržava priključenje dodatne opreme u cilju povećanja funkcionalnosti instalacije u vozilu.