Energo-PRO

Energo-PRO je profesionalna verzija Energo-1 softverskog paketa koja unosi niz značajnih novina i mogućnosti:

  • Mogućnost prikaza “online” trend-a (vremenski dijagram) promene izabranih parametara,
  • Mogućnost analize arhiviranih podataka u smislu grafičkog prikaza promena vrenosti u vremenu kao i izračunavanja maksimalnih veličina – sve za izabrani vremenski interval,
  • Generisanje različitih štampanih izveštaja.

Energo-PRO koristi relacionu bazu podataka za arhiviranje svih vrednosti.