Reference

 • Poka-yoke i pick-to-light sistemi u prozvodnji automobilskih sedišta u fabrici Adient na više lokacija:
  • Loznica, Srbija
  • Kenitra, Maroko
  • Strumica, Makedonija
  • Štip, Makedonija
 • Kontrola pozicije i tipa isofix labele i airbag etikete, Novi Sad („Magna seating“)
 • Sistem za kontrolu i nadzor mašine za proizvodnju turbo punjača, Oroshaza, („Linamar“)
 • Merenje broja komada keksa koji prolazi pokretnom trakom, Požarevac („Bambi“)
 • Inspekcija prisustva čepa na PET ambalaži, Novi Sad („Heineken“)
 • Provera datuma na staklenim flašama, Novi Sad („Heineken“)
 • Vizuelna inspekcija boca mleka sa izbacivanjem, Kragujevac („GTL Packaging“)
 • Kontrola pozicije salveta, Konjevići („9 Septembar“)