Industrijske kamere

Industrijska kamera je vizuelni senzor i ona je deo tehnologije koju nazivamo mašinski sistem za vizuelnu inspekciju (eng. Machine Vision System), gde se u pozadini nalaze još i softver i procesor za obradu slika.

Ova tri dela čine vizuelni sistem jednom kompaktnom jedinicom.

Kamera zajedno sa softverskim alatima za vizuelni inspekciju proizvoda (fokus, poklapanje oblika, alati za merenje, alati za čitanje karaktera i kodova, logičke funkcije, verifikacija bar kodova) podržava različite industrijske protokole (PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP…) i poseduje sopstveni ulazno/izlazni modul. Zbog toga kamera omogućava vizuelnu inspekciju kao samostalna jedinica, pa se ovakav tip kamera smatra pametnim uređajima.

Vrlo često kamera sama za sebe nije dovoljna, ali se ona lako integiše u postojeći kontrolni sistem. Kao deo kontrolnog sistema kamera odlučuje da li je neki prozvod prošao inspekciju i da li će se koristiti u daljoj proizvodnji i time utiče na rad mašine, proizvodne linije ili kompletnog procesa proizvodnje.