Elaborat

Kada nam kupac predstavi posao inspekcije, mi razmatramo ceo koncept. Pre svega, da li je posao izvodljiv? Da li će korist od implementacije i uvođenja sistema inspekcije biti opravdana u odnosu na troškove? U osnovi, da li uopšte ima smisla uvoditi ovakav tip tehnologije?

Ako se proceni da je posao izvodljiv tražimo uzorke za inspekciju, kao i slike delova mašine, procesa ili instalacije. Od velikog je značaja imati prave uzorke. U tom smislu pribavljamo dobre, loše i uzorke sa marginalnim defektima. Uzorci sa marginalnim defektima su najteži za inspekciju, jer njih možemo prihvatiti kao dobre ili kao loše. Upravo ovi uzorci/defekti određuju osetljivost sistema.

Nakon toga pristupamo izradi elaborata. Elaborat obuhvata testiranje inspekcijskog sistema sa prikupljenim uzorcima uz upotrebu najsavremenijih senzora (hardvera) i softverskih alata.

Nakon istraživanja dajemo predlog o realizaciji posla, koji se vrlo često zasniva na dosadašnjim iskustvima na sličnim projektima.

Na kraju elaborata dajemo finalni izveštaj o izvodljivosti sistema. Elaborat nije dodatni trošak za projekat, jer je on deo razvoja. Preliminarnim testiranjem sistema se uklanja rizik projekta i omogućuje se bolji uvid u ograničenja sistema kao i u korist implementacije.