Reference

Postrojenja za preradu pijaće i otpadne vode:

 • Automatizacija rada GAU filtera, tehnološke pumpne stanica, ozonizacije u novoj fabrici vode Štrand, Novi Sad („JKP Vodovod i kanalizacija“)
 • Upravljanje radom doziranja hemikalija, peščanim i GAU filterima, rezervoarima čiste vode na objektu Kopaonik („JKP Kruševac“)
 • Pranje filtera, Štrand, Novi Sad („JKP Vodovod i kanalizacija“)
 • Upravljanje radom stanica za koagulaciju, UV dezinfekcijom, pumpnom stanicom i duvaljkama na objektu Majdevo, Kruševac („“)
 • Automatizacija funkcionalnih celina: doziranje hemikalija, ozonizacija, transformatorske stanice, hlorisanje, ugušćivač mulja, Shipol, Kosovska Mitrovica („“)
 • Predtretman, ultrafiltracija, reverzna osmoza, pumpna stanica, CIP automatizacija postorojenja fabrike vode u Zrenjaninu („Synertech“)
 • Inđija
 • Subotica
 • Automatizacija rada grubih i finih rešetki, ulazne pumpne stanice, klasifikatora šljunka, odstranjivača šljunka i masti, primarnih taložnika, aktivnih odstranjivača mulja, aeracije i duvaljki, sekundarnih taložnika, recirkulacione pumpne stanice za mulj, stanica za doziranje FeCl3 na postrojenju za preradu otpadne vode, Vrbas, („Veolia“)

 

Pumpne stanice i bunari:

 • Štrand, Novi Sad
 • Smederevska Palanka
 • Kruševac
 • Grocka
 • Banja Koviljača

 

Crpne stanice za otpadne vode i navodnjavanje:

 • Upravljanje radom crpne stanice za prihvat i transport otpadnih voda Borča („JKP BVK“)
 • Automatizacija 8 crpnih stanica za fekalne vode sa obezbeđenim daljinskim pristupom sa SCADA računara u naselju Obrovac, Bačka Palanka („JKP Komunalprojekt“)
 • Sistem za navodnjavanje Udovičkog Platoa koji obuhvata vodozahvat, pumpnu stanicu sa regulaciju nivoa u krajnem bazenu, Smederevo („JVP Srbijavode“)
 • Daljinski nadzor i upravljanje objektom CS Klisa, Novi Sad („JKP Vodovod i kanalizacija“)

 

Brodske prevodnice i ustave:

 • Nadzor i upravljanje radom poniruće kapije i dvokrilnim vratima na prevodnici Novi Sad („JVP Vode Vojvodine“)
 • Automatizacija rada dvokrilne kapije i segmentnog zatvarača na prevodnici Bečej („JVP Vode Vojvodine“)
 • Upravljanje radom zatvarača na poljima ustave i prevodnicom na objektu Brana na Tisi, Bečej („JVP Vode Vojvodine“)

 

  Preuzmite listu referenci u .pdf  formatu sa opisom pojedinih projekata