Reference

 • Pozicioniranje laserskih vođica u proizvodnji gume, Pirot („Tigar tires“)
 • Automatizacia rada rashladnih kula, Kragujevac („Fiat“)
 • Upravljanje radom brzog prekidačkog ventila, Pirot („Tigar tires“)
 • Automatizacija procesa proizvodnje polusmrznutog peciva, Craigavon, Irska („Evron Foods“)
 • Automatizacija depaletizera za prazne limenke, Skoplje, Makedonija („Heineken“)
 • Laboratoriska mašina za zavarivanje poklopaca na plastičnu kapsulu za kafu, Surčin, („Nestle“)
 • Mašine za umešavanje suspenzije u Ex izvedbi, Banja Luka („Hemofarm AD“)
 • Mašine za umešavanje suspenzije sa regulacijom tempertaure, Šabac („Hemofarm AD“)
 • Mašine za umešavanje i homogenizaciju suspenzije u Ex izvedbi, Leskovac („FHI Zdravlje“)
 • Automatsko punjenje kamiona cisterne naftnim derivatima, izrada PLC/SCADA aplikacije, Windows softver za pripremu receptura, Tbilisi, Gruzija („Lukoil“)
 • OPC server za HART komunikaciju, Novi Sad („Naftagas“)
 • Kriptovana komunikacija SMS porukama između nadzornog centra i naftnih polja, Novi Sad („Naftagas“)
 • Rotaciona mašine za farbanje projektila (različitog kalibra) na više pozicija:
  • Čačak („Sloboda“)
  • Alžir
 • Automatizacija i neposredno upravljanje linijom za selekciju otpada, ventilacijom, postrojenjem za preradu otpadnih voda, tehničkom vodom, spalionicom metana i crpnim stanicama, Subotica („Regionalna deponija Subotica“)
 • Merenje protoka materijala na rotornim bagerima na površinskom kopu Kolubara, Lazarevac („EPS“)
 • Automatizacija pranja uglja vodom, Soko banja (Rudnik uglja „Soko“)
 • SCADA mrežni komunikacioni drajver, Trzebinia, Poljska (Termoelktrana „Siersza“)