Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Trenutna lokacija > Start
Srpski
English


Automatizacija u industriji

Automatizacijom različitih tehnoloških procesa u industriji se ostvaruje viši stepen kontrole nad proizvodnim procesom što je osnova za povećanje proizvodnje. U ovoj oblasti, SCA nudi kompletna rešenja koja obuhvataju lokalnu automatizaciju, lokalni i/ili daljinski nadzor i upravljanje i integraciju sa poslovnim sistemom kompanije.

Nadzor i upravljanje
Proizvodi
Reference

Energetska efikasnost

Uspeh kompanije se ostvaruje ili boljim plasmanom roba i usluga ili smanjenjem troškova. SCA je fokusiran na kompletna rešenja u oblasti smanjenja troškova za električnu energiju i u ovoj oblasti nudi pouzdanu evidenciju potrošnje sa arhiviranjem podataka i detaljnom analizom što je osnovna premisa za planiranje i realizaciju ušteda.

Softver
Analizatori mreže
Kalkulator uštede
Brošure i prezentacije
Reference
Primeri

Flotni menadžment

SCA je lider u oblasti satelitskog praćenja vozila sa aspekta bezbednosti vozila i logistike flotnog menadžmenta. Liderska pozicija je obezbeđena činjenicom da koristimo vrhunske i pouzdane uređaje kao i činjenicom da je kompletan softver realizovan od strane SCA što obezbeđuje mogućnost prilagođenja konkretnim zahtevima klijenta.

Novosti
Reference
Kalkulator goriva
TERA softver
TERA uređaji
Brošure, prezentacije
SCA d.o.o.

Puškinova 1a
21000 Novi Sad
Srbija

Tel/fax: (021) 4736-044

E-mail: info@sca.co.rs